Palabras research

Welkom bij Palabras Research, de website van Femke Kaulingfreks. Palabras zijn woorden. Femke werkt met woorden, leest woorden en luistert naar woorden. Als filosoof gebruikt ze woorden om te ontdekken hoe we betekenis geven aan de wereld om ons heen. Als antropoloog luistert ze hoe anderen hun eigen woorden gebruiken om hun wereld te beschrijven. Als reiziger ontdekt ze hoe we constant proberen de ene wereld naar de andere te vertalen, en hoe woorden daarbij soms te kort schieten.

Welcome to Palabras Research, the website of Femke Kaulingfreks. Palabras are words. Femke works with words, reads words, and listens to words. As a philosopher she uses words to discover the sense of the world around her. As an anthropologist she carefully listens how others use their own words to describe the world they live in. As a traveler she discovers how we constantly try to translate one world to another, and how we sometimes miss the words to do so.