Blog ‘Oaklanding’

Begin 2015 zijn wij, Femke Kaulingfreks en Niels de Groot, vertrokken naar Oakland in California, de Verenigde Staten. We gaan ons hier bezig houden met het Amerikaanse gevangeniswezen en de impact die de enorme industrie van straf, disciplinering en opsluiting heeft op het leven van met name Afro-Amerikaanse en Latino gemeenschappen. We zullen hier onze observaties delen. Femke schrijft, en Niels maakt het beeld. We berichten niet alleen over ons onderzoek, maar ook over de alledaagse ervaringen in een stad, een land en een cultuur die nieuw voor ons zijn.

We vinden de privacy van de mensen die we spreken belangrijk. Daarom zijn alle namen die we op dit blog gebruiken gefingeerd.